Marko Barušić +385 (0) 91 / 921-9004+385 (0) 98 / 297-771


AM-renta a car

sit amet consetetur sadipscing

Tvrtka Barušić d.o.o. osnovana je 1994. godine u Osijeku. Bavimo se uvozom i prodajom robe široke potrošnje na veliko i malo. Proširujući djelatnost 2004. godine otvorili smo poslovnu jedinicu AM-AUTO koja se bavi uvozom i prodajom rabljenih automobila sa Europskog tržišta. Istražujući potrebe tržišta nakon dugogodišnjeg uspješnog poslovanja u prodaji vozila 2013. godine otvaramo AM Rent A Car. AM Rent A Car osim djelovanja na području Osijeka od mjeseca svibnja do mjeseca rujna, locirani smo na najzabavnijem i najljepšem Jadranskom otoku, otoku Pagu u gradu Novalja. Osim automobila kod nas možete iznajmiti Quadove i Skutere. Iako smo novi u ovom poslovnom segmentu, odlikujemo se izvrsnim znanjem u poslovanju sa automobilima, te se trudimo ponuditi ugodnu i sigurnu vožnju u našim kvalitetnim i bogato opremljenim vozilima. Obratite nam se sa povjerenjem jer naše ljubazno i stručno osoblje tu je zbog Vas.


BEZ SKRIVENIH TROŠKOVA!!!


U sve cijene uključeni su PDV, potpuno kasko osiguranje bez franšize, zeleni karton i neograničena kilometraža!!!


NAPOMENA:


Za najam automobila je potrebno posjedovati kreditnu karticu (American Express, Visa, MasterCard, Diners...). Za najmove sa povratom automobila u drugu poslovnicu molimo Vas da nas kontaktirate telefonom ili e-mailom.


Ugovor o najmu vozila

Ugovor o najmu vozila

 1. 1. AM rent a car daje na korištenje vozilo navedeno na prvoj strani Ugovora, na vrijeme i po uvjetima utvrđenim ovim Ugovorom o najmu.
 2. 2. Potpisivanjem ovog Ugovora o najmu korisnik potvrđuje da je preuzeo vozilo u ispravnom stanju i punog spremnika goriva ukoliko drugačije nije navedeno u Ugovoru.
 3. 3. Korisnik će sam platiti gorivo utrošeno tijekom najma.
 4. 4. Korisnik se obvezuje da će vozilo vratiti sa svim gumama, alatom, ispravama, standardnom i dodatnom opremom kako ga je i preuzeo.
 5. 5. Korisnik će vozilo vratiti ugovorenog datuma ili ranije na zahtjev AM rent a car-a. Ako želi produžiti najam, korisnik će izvijestiti AM rent a car i zatražiti suglasnost barem 24 sata ranije i tada uplatiti polog.
 6. 6. Vozilom može upravljati samo korisnik ili osoba koja je navedena u Ugovoru kao drugi vozač, ako ima sve potrebne kvalifikacije i dokumente.
 7. 7. Vozilo se ne smije koristiti
  • za plaćeni prijevoz robe ili putnika,
  • ako je korisnik pod utjecajem alkohola ili narkotika,
  • za vuču drugih vozila,
  • ako je pretovareno bilo kojom robom ili putnicima,
  • za sportska natjecanja,
  • za prijevoz životinja, lako zapaljivog ili eksplozivnog materijala, materijala jakog neugodnog mirisa te ikakvog materijala koji može oštetiti vozilo.
 8. 8. Korisnik ne može prenijeti svoje pravo po ovom Ugovoru niti smije otuđiti vozilo ili dijelove vozila.
 9. 9. Korisnik se obvezuje da će se tijekom korištenja vozilom brinuti o obveznom tekućem periodičkom pregledu vozila. Podatak o datumu isteka važnosti pregleda vozila dobiti će se u poslovnici prilikom iznajmljivanja vozila.
 10. 10. Ukoliko korisnik prekorači ugovoreni rok vraćanja vozila bez suglasnosti AM rent a car-a, vozilo će se smatrati ukradenim, a AM rent a car će izvijestiti policiju. U takvom slučaju korisnik snosi punu moralnu, materijalnu i krivičnu odgovornost.
 11. 11. Korisnik se obvezuje da će se tijekom najma brinuti o tehničkoj ispravnosti vozila, tj. da će redovito provjeravati tekućinu za hlađenje, ulje, tlak u gumama i vršiti neophodnu zamjenu ulja. Tako izazvani troškovi biti će nadoknađeni korisniku po predočenju računa. Korisnik je odgovoran za sve štete uzrokovane nepravilnim održavanjem vozila i neblagovremenim tehničkim pregledom vozila.
 12. 12. Korisnik je odgovoran za štete na vozilu koje izazove nepravilnim održavanjem vozila (korištenje vozila izvan putova i sl.) bez obzira da li je platio CDW (full casco) ili ne. Korisnika će se teretiti za troškove vuče oštećenog vozila, troškove smanjenja vrijednosti vozila i gubitak prihoda po tom vozilu tijekom popravka. Korisnik će također snositi troškove izazvane nepravilnim korištenjem vozila koje AM rent a car ima prema trećim licima.
 13. 13. Korisnik je odgovoran za štete koje tijekom najma prouzrokuje korisnik ili treće lice ako je korisnik kod iznajmljivanja dao lažne podatke o sebi, svojoj adresi ili vozačkim ispravama. U slučaju štete prema trećim licima korisnik će snositi sve troškove koje AM rent a car može imati po tom osnovu.
 14. 14. Korisnik se obvezuje da će u vrijeme kad ne koristi vozilo isto zaključavati i uzimati ključeve. Po završetku najma korisnik je obvezan vratiti ključeve i dokumente ili nadoknaditi gubitak.
 15. 15. Korisnik oslobađa AM rent a car svake odgovornosti za krađu, oštećenje ili gubitak imovine koju prevozi u vozilu za trajanje najma ili završetka najma.
 16. 16. Korisnik sam snosi troškove garažiranja, parkiranja i kazni za prekršaj u prometu i sl.
 17. 17. Korisnik ne snosi troškove mehaničkih kvarova na vozilu ukoliko je poduzeo sve da do njih ne dođe.
 18. 18. Kasko osiguranje ne pokriva gume na vozilu.
 19. 19. AM rent a car ne snosi nikakve posljedice uzrokovane kvarom vozila za vrijeme korištenja.
 20. 20. Ako dođe do oštećenje plombi, kvara na brojaču kilometara ili vozilu, korisnik je dužan obustaviti vožnju i izvijestiti najbližu poslovnicu AM rent a car-a od koje će dobiti naputak za daljnji postupak.
 21. 21. Korisnik se obvezuje platiti sve troškove po ovom Ugovoru o najmu u zakonskom roku.
 22. 22. Vozilo je osigurano po osnovi:
  a) casco,
  b) auto odgovornosti.
 23. 23. U slučaju da je korisnik prihvatio plaćanje po ovom Ugovoru, potpuno se isključuje odgovornost korisnika za štete na iznajmljenom vozilu. Prihvaćanje CDW-a ne oslobađa korisnika od odgovornosti za slučajeve navedene u stavovima 12. i 13.
 24. 24. Ako korisnik prihvati uvjet osiguranja od smrti i povreda (PAI) što se označava potpisom korisnika na prednjoj strani ovog Ugovora u odgovarajućoj rubrici korisnik će ostvariti pravo na ovo osiguranje prema odredbama Ugovora o osiguranju osoba sklopljenog između AM rent a car-a i osiguravajućeg društva.
 25. 25. Korisnik se obvezuje štititi interese AM rent a car-a u slučaju nezgode tako što će:
  - zabilježiti imena i adrese sudionika i svjedoka,
  - izvijestiti najbližu poslovnicu AM rent a car-a i podnijeti izvještaj o šteti,
  - ukloniti vozilo na sigurno mjesto,
  - pozvati i pričekati prometnu policiju radi izvršenja službenog uvida.
  -Ako korisnik propusti poduzeti navedene mjere u slučaju nezgode, bit će odgovoran za sve tako izazvane štete i posljedice AM rent a car-u.
 26. 26. Službeni objavljeni cjenik važeći kod sklapanja ovog Ugovora sastavni je dio istog.
 27. 27. Izmjene uvjeta i odredaba ovog Ugovora moguće su samo uz pismenu suglasnost obje strane.
 28. 28. U slučaju spora po ovom Ugovoru i računu nadležan je sud u Osijeku.
 29. 29. Engleska verzija služi samo kao prijevod službenog ugovora. U slučaju bilo kakvog spora na sudu biti će korištena samo hrvatska verzija ovog Ugovora.


Izjava koju svi korisnici naših usluga ispunjavajuI Z J A V AJa, niže potpisan/a, nositelj osobnog dokumenta _______________________________________sa mjestom prebivanja______________________________________________________ pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da sam iznajmio/la motorno vozilo „ N/N “ registracijskih oznaka______________________________. Obvezujem se da ću isto vratiti u ispravnom i dobrom stanju u kakvom sam ga preuzeo, te u potpunosti nadoknaditi eventualnu štetu koja bi nastala krivom i/ili nepravilnom uporabom tijekom najma – korištenja istog. Svaki gubitak ključa naplaćuje se 500,00 Kn. Vozilom na vlastitu odgovornost, tijekom vožnje koristiti ću propisanu zaštitnu opremu (kaciga) i pridržavati se svih prometnih propisa: upoznat sam sa uputama za sigurnu vožnju i uporabu vozila i odričem se bilo kakvih odštetnih zahtjeva po tome osnovu. Razumio/la sam sve navedeno u izjavi i potvrđujem to vlastoručnim potpisom.

Vlastoručni potpis _______________________